• slidebg1
    Exekútorský úrad
Exekútorský úrad

Nám. A. Hlinku 36/9
017 01 Považská Bystrica

Úradné hodiny

Po, Ut, Št, Pia: 8:00 - 12:00   13:00 - 15:00
St: 8:00 - 11:00   13:00 - 16:00

Exekútorka

JUDr. Andrea Prudká
JUDr. Mária Krasňanová

S exekúciami pracujeme už od r. 1997,
kedy som bola menovaná za súdnu exekútorku a to na základe
rozhodnutia ministra spravodlivosti Slovenskej republiky.

Akým spôsobom môže byť exekúcia vykonaná

  • Zrážkami zo mzdy a z iných príjmov,
  • prikázaním pohľadávky,
  • predajom hnuteľných vecí,
  • predajom cenných papierov.
  • Predajom nehnuteľnosti,
  • predajom podniku,
  • príkazom na zadržanie vodičského preukazu.

Súdny exekútor

Predmetom činnosti súdneho exekútora je vymáhanie pohľadávok na základe rozhodnutí súdov a iných orgánov na peňažné a nepeňažné plnenie v zmysle zákona č. 233/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov.

Súdny exekútor je štátom určenou a splnomocnenou osobou na vykonávanie núteného výkonu súdnych a iných rozhodnutí podľa zákona č. 233/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti ( ďalej len Exekučný poriadok ). V súvislosti s výkonom exekučnej činnosti má súdny exekútor postavenie verejného činiteľa.

Exekučné konanie

O priebehu exekučného konania sa môže oprávnený informovať kedykoľvek v úradných hodinách.


Kontakt